Door de Corona-pandemie waar de wereld nu mee worstelt kunnen we helaas niet garanderen dat het ONJK in 2020 op de geplande wijze door kan gaan. De situatie is zich op het moment van schrijven (24 maart) nog aan het ontwikkelen en het einde lijkt nog niet in zicht. Ook de schaakwereld heeft er mee te maken en de schaakkalender voor de Nederlandse Jeugd is al op de schop gegaan. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het ONJK, al kunnen we niet zeggen wat die gevolgen zullen zijn. Zodra we meer weten zullen we het hier op de site publiceren. In de tussentijd laten wij de aanmelding voor het ONJK gewoon open staan. Iedere aanmelding zien wij als geheel vrijblijvend en als een stem van vertrouwen in een goede afloop en het ONJK.

**ENGLISH VERSION **

Due to the ongoing Corona pandemic troubling the world we cannot guarantee that the ONJK 2020 will take place as planned. The situation is still rapidly developing as we are writing this (March 24) and an end is not in sight. The chess community is affected as well and the planning of other chess (youth) events has already undergone changes in the Netherlands. Undoubtedly this will affect the ONJK as well, though we cannot yet say how. When we know more it will be posted on the website. The enrollment will remain open in the meantime. We'll regard any enrollment non-committal but also as a vote of confidence in an improvement of the situation in general and the ONJK in particular. 

Beste bezoeker, per 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. In het kader daarvan melden wij u het volgende. De organisatie van het ONJK verzamelt van alle deelnemers die zich inschrijven naam en adresgegevens en daarbij KNSB-nummers en FIDE-nummers. De naam- en adres gegevens verzamelen wij voor het kunnen communiceren met de deelnemers. De KNSB en FIDE nummers verzamelen wij om indelingen te kunnen maken en uitslagen van wedstrijden te kunnen delen met (internationale) schaakbonden. Daarnaast worden namen en bondsnummers op onze eigen website vermeld bij de uitslagenlijsten. Verder worden er tijdens het toernooi foto's gemaakt welke eveneens op de website komen te staan.

Dear visitor, per the 25th of May 2018 the EU's GDRP legislation requires us to make the following statement. The organising committee of the ONJK collects personal data from participants in the form of names, adresses and associated KNSB and FIDE registration numbers. We use this data to be able to communicate with participants. The KNSB and FIDE numbers are used in order to be able to make the tournament pairings and to communicate match results to the KNSB and FIDE organizations. The match results on our website also mention names and KNSB and FIDE numbers. During the tournament pictures will be taken by the organisation which will be published on our website.
Ok